Informació acadèmica


====================================================================

====================================================================  
Nota: Els preus separen els conceptes d'escolaritat (cost estrictament de l'ensenyança) i  manteniment. Per calcular el preu total de cada matèria, heu de sumar els dos conceptes.

PLA D'ESTUDIS

CALENDARI ESCOLAR 2017-2018

====================================================================
CIRCULARS====================================================================
=========================================================== 

Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels
Conservatori de Sant Cugat

Plaça Victòria dels Àngels, 2
08172 Sant Cugat del Vallès

Secretaria
Atenció al públic:
De dilluns a dijous, de 5 a 8 de la tarda
Dimecres i divendres, d'11 a 1 del migdia
Telèfon: (34) 93 589 05 51
Correu electrònic: a8040643@xtec.cat
Secretària administrativa: Sra. Yolanda Pedrero